Verandermanagement

Veranderen vraagt nogal wat van medewerkers. Er moet van alles gebeuren, en voor de medewerker
is de uitkomst vaak niet duidelijk, of de verwachtingen van de deelnemende partijen waren anders.
Hindrikje heeft ruime ervaring met grote en kleine verandertrajecten, en durft die gesprekken aan
te gaan die nodig zijn om dezelfde koers te gaan varen.
Zij heeft bij Cap Gemini Utrecht een aantal leergangen verandermanagement gevolgd. Ze kan
daarnaast zorgen dat medewerkers in een verandertraject goed gefaciliteerd worden.
Een voorwaarde voor het slagen bij verandertrajecten.