Projectleiding

Hindrikje heeft ervaring met verandermanagement rondom organisatie- en innovatievraagstukken.
Bij veranderingen gaat het bij bijna ieder project om het (her)ontwerpen van processen. Het
afstemmen van deze processen met elkaar, het implementeren en vervolgens het borgen, zodat er
ook daadwekelijk mee gewerkt wordt, is een bijzonder traject.
Hindrikje kan verbinden, koers bepalen, zorg dragen voor de uitvoering en deze bekrachtigen.
Bij meerdere veranderingen, kan Hindrikje als programmamanager deze veranderingen goed op
elkaar afstemmen. Daarnaast kan ze ervoor zorgen dat de organisatie de zaken breed aanpakt om te
komen tot goede ondersteuning van de medewerkers én kwaliteitsverbetering.
Beter één grote stap nemen, dan steeds die kleine stapjes, die net niet dát resultaat geven wat
medewerkers en organisatie wensen.