Specialismen

PROJECTLEIDING

Hindrikje heeft ervaring met verandermanagement rondom organisatie- en innovatievraagstukken.
Bij veranderingen gaat het bij bijna ieder project om het (her)ontwerpen van processen. Het
afstemmen van deze processen met elkaar, het implementeren en vervolgens het borgen, zodat er
ook daadwekelijk mee gewerkt wordt, is een bijzonder traject.
Hindrikje kan verbinden, koers bepalen, zorg dragen voor de uitvoering en deze bekrachtigen.
Bij meerdere veranderingen, kan Hindrikje als programmamanager deze veranderingen goed op
elkaar afstemmen. Daarnaast kan ze ervoor zorgen dat de organisatie de zaken breed aanpakt om te
komen tot goede ondersteuning van de medewerkers én kwaliteitsverbetering.
Beter één grote stap nemen, dan steeds die kleine stapjes, die net niet dát resultaat geven wat
medewerkers en organisatie wensen.

VERANDERMANAGEMENT

Veranderen vraagt nogal wat van medewerkers. Er moet van alles gebeuren, en voor de medewerker
is de uitkomst vaak niet duidelijk, of de verwachtingen van de deelnemende partijen waren anders.
Hindrikje heeft ruime ervaring met grote en kleine verandertrajecten, en durft die gesprekken aan
te gaan die nodig zijn om dezelfde koers te gaan varen.
Zij heeft bij Cap Gemini Utrecht een aantal leergangen verandermanagement gevolgd. Ze kan
daarnaast zorgen dat medewerkers in een verandertraject goed gefaciliteerd worden.
Een voorwaarde voor het slagen bij verandertrajecten.

PROCESMANAGEMENT

Iedere wijziging of verandering, vraagt een kritische blik naar werkprocessen en protocollen.
Het verbinden van al die processen, maar ook het verbeteren, zorgt voor een kwalitatieve omslag en
een betere implementatie en borging in de organisatie.
Voor Hindrikje is dit altijd een onderdeel van programma-, project- en verandermanagement.
Losse trajecten ‘over de schutting gooien’ is eenvoudig, maar het versterkt de kwaliteit van zorg niet.
Laat staan de voorwaarden te kunnen scheppen voor de kwaliteit van leven van uw
bewoners/cliënten.

COACHING

Hindrikje maakt zich sterk voor medewerkers, door individuele- en/of groepstrainingen.
Inhoudelijke kennis van de zorg maakt dat zij snel contact met de medewerkers heeft.
Training on the job, door bezig te gaan met een (verbeter) thema, en dit samen aan te pakken geeft
meteen resultaat. Medewerkers kunnen meteen aan de slag, zijn resultaatgericht bezig en kunnen
gedurende de training bijgeschoold worden, zichzelf bijsturen en krijgen vertrouwen in zichzelf.
De resultaten zijn op individueel en op teamniveau erg goed. Deze trainingen geven een positieve
push.