Procesmanagement

Iedere wijziging of verandering, vraagt een kritische blik naar werkprocessen en protocollen.Het verbinden van al die processen, maar ook het verbeteren, zorgt voor een kwalitatieve omslag en een betere implementatie en borging in de organisatie.
Voor Hindrikje is dit altijd een onderdeel van programma-, project- en verandermanagement.
Losse trajecten ‘over de schutting gooien’ is eenvoudig, maar het versterkt de kwaliteit van zorg niet.
Laat staan de voorwaarden te kunnen scheppen voor de kwaliteit van leven van uw
bewoners/cliënten.