coaching

Hindrikje maakt zich sterk voor medewerkers, door individuele- en/of groepstrainingen.
Inhoudelijke kennis van de zorg maakt dat zij snel contact met de medewerkers heeft.
Training on the job, door bezig te gaan met een (verbeter) thema, en dit samen aan te pakken geeft
meteen resultaat. Medewerkers kunnen meteen aan de slag, zijn resultaatgericht bezig en kunnen
gedurende de training bijgeschoold worden, zichzelf bijsturen en krijgen vertrouwen in zichzelf.
De resultaten zijn op individueel en op teamniveau erg goed. Deze trainingen geven een positieve
push.